Prijava kršitve po ZZPri

Skladno z zakonom za zaščito prijaviteljev (ZZPri) je preko spodnjih kontaktov možna prijava zaupniku:

  • Preko telefona: 030 703 877
  • Preko elektronske pošte: zaupnik@optotek.si
  • Preko obrazca za prijavo na spletni strani.

Vse prijave in prijavitelji bodo varovani v skladu z zakonom in internim pravilnikom o varovanju prijaviteljev.